Skip to main content

Fotogalerie

Zveme Vás do Liberce

Buď jdeš do kopce, nebo prší. Věta, kterou od místních uslyšíte opravdu často, vyjadřuje nejen charakter města, ale také drsný smysl pro humor jeho obyvatel. V září, zvláště pak v to letošní, však v Liberci očekáváme krásné dny naplněné kartografickými zážitky.

Slovo předsedy ČKS

Vážení příznivci kartografie a příbuzných oborů!
Kartografie nezná hranic, je všude kolem nás a většina lidí na světě používá naše produkty. Papírové mapy jsou doplňovány mapami v našich počítačích, tabletech, mobilech, navigacích. A možná není daleko doba, kdy se nám mapa bude běžně promítat i do našich brýlí.
Ani hranice států nejsou pro mapy překážkou, stejně jako hranice států nejsou překážkou pro spolupráci mezi jejími tvůrci. Při aktivitách příhraničních regionů vznikají zajímavá díla včetně kartografických, která slouží poznání regionů, poznání života v nich i pochodů, které se v nich odehrávají.

Programový výbor 22kk

 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc) – předseda
 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (TU Liberec)
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (MU Brno)
 • doc. PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D. (MU Brno)
 • doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)
 • Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (UK Praha)
 • doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT Praha)
 • Ing. Karel Brázdil, CSc. (Zeměměřický úřad Praha)
 • Mgr. Jan Ptáček (Kartografie Praha, a.s.)
 • Ing. Václav Šafář (VÚGTK, s.r.o. Zdiby)
 • doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. (UO Brno)

Organizační výbor 22kk

 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci) - předseda
 • Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
 • Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
 • Ing. Josef Rančák (Geodézie On Line, spol. s r.o.)
 • Ivan Rous (Severočeské muzeum v Liberci)
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Univerzita obrany Brno)
 • Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)
 • Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
 • Mgr. Daniel Vrbík (Technická univerzita v Liberci)
 • doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
 • Mgr. Artur Boháč, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)