Skip to main content

Aktualizace programu konference

logo varianty 01Programový výbor připravil aktualizovaný program konference, jehož změny si vynutily odhlášené příspěvky. Nová verze je navíc vyrovnanější co do počtu referátů v jednotlivých blocích a ponechává dostatečný čas na diskuzi, která by v rámci každého z bloků měla následovat po přednesu všech příspěvků.

Program konference dle aktualizace k 25. 8. 2017