Aktualizace programu konference

logo varianty 01Programový výbor připravil aktualizovaný program konference, jehož změny si vynutily odhlášené příspěvky. Nová verze je navíc vyrovnanější co do počtu referátů v jednotlivých blocích a ponechává dostatečný čas na diskuzi, která by v rámci každého z bloků měla následovat po přednesu všech příspěvků.

Program konference dle aktualizace k 25. 8. 2017

Kartografickou konferenci pořádají

ČKS logo
ČKS logo

Odborný partner

Mediální partneři

Instituční partneři

S podporou

© 22. kartografická konference | 6. – 8. září 2017, Liberec | Česká kartografická společnost a Technická univerzita v Liberci | kontakt | loga ke stažení