Skip to main content

Přihlaste svůj příspěvek do 15. 6. 2017

prihlaseni prispevku2

Pracujete na zajímavém tématu nebo jste zrovna nějaké dokončili? Prodloužili jsme termín přihlašování příspěvků do 15. 6. 2017. Přihlaste jej na webu konference a podělte se formou předneseného referátu o výsledky své práce. Mimo referátu můžete do stejného termínu také přihlásit svůj poster.