Skip to main content

Konferenční workshopy

Nedílnou součástí odborného programu 22. kartografické konference jsou workshopy. Jejich cílem je vytvořit prostor k odbornému setkání a diskuzi nad vybranými tématy. Pestrost témat a jejich odborná garance mě osobně velice těší. Věříme, že přesvědčí i Vás.
Kapacita workshopů je omezena. Konferenční účastníci si mohou vybrat až dva workshopy a předem si rezervovat místo pro svou osobu. Organizace počítá se dvěma bloky, v nichž je připravena vždy trojice workshopů. 
Po ukončení druhého bloku workshopů bude od 19 hodin následovat společenský večer spojený s vernisáží výstavy Staré mapy Jizerských hor v Severočeském muzeu v Liberci.

Přihlašování na workshop

Program workshopů a abstrakty

13:30–14:15

Prezence účastníků konference, prostor před univerzitní aulou, 3. patro budovy G univerzitního kampusu.

14:30–16:00

workshop 1 - místnost A 
Možnosti automatizované generalizace Státního mapového díla 
R. Augustýn, J. Drozda
workshop 2 místnost B 
Mapa a aplikovaná geografie
B. Nižňanský
workshop 3místnost C 
Evropská satelitní data programu Copernicus a jejich využití
K. Tajovská

16:00–16:30

coffee break

16:30–18:00

workshop 4 místnost D
Kartografické aspekty mapové tvorby v prostředí ArcGIS Online
R. Kuttelwascher, A. Chrumko (ARCDATA PRAHA)

workshop 5 místnost E 
Praktické aspekty procesu optimalizace kartografických děl
S. Popelka, Z. Stachoň
workshop 6 - místnost F 
Publikování mapových dlaždic snadno a rychle
R. Nétek

Workshopy - anotace

 • WORKSHOP 1: Možnosti automatizované generalizace Státního mapového díla
  Ing. Radek Augustýn, ing. Jiří Drozda (VÚGTK, v.v.i.)
  Účastníci workshopu budou seznámeni s výsledky projektu Technologické agentury ČR „Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek“ řešeného v letech 2015 a 2016. Obsah workshopu bude zaměřen na architekturu procesního modelu a strategie řízení generalizace, formalizaci pravidel sestavení a uvolňování ve vztahu k modelování pravidel a chování objektů při sestavení mapy.  Workshop proběhne formou ukázek částí řešení s vysvětlením a následnou diskuzí k tématům dle zájmu.
 • WORKSHOP 2: Mapa a aplikovaná geografie
  doc. RNDr. Branislav Nižňanský, CSc. (TU Liberec)
  Pořádající Katedra geografie TU Liberec oslovila své spolupracující instituce v regionu s pozváním k diskusi na téma: „Mapa v praktických aplikacích při řešení úkolů instituce“. Prezentace v trvání 15-20 minut bude zaměřena na deskripci problémů každodenní činnosti instituce, při jejichž řešeních jsou využívány mapy, a na deskripci přínosu těchto map. Pozvání k prezentaci a následné diskusi přijali: Odbor regionálního rozvoje a odbor územního plánování Libereckého kraje, magistrát města Liberec, Euroregion Nisa, Krajská hygienická stanice, společnost Here. Očekává se přibližně 10 hostů s 4-6 vyzvanými přednáškami a následnou diskusí s hosty a členy katedry (6-8 osob). K přednáškám a diskusi jsou zváni i členové severočeské pobočky České geografické společnosti a všichni účastníci 22. kartografické konference.
 • WORKSHOP 3: Evropská satelitní data programu Copernicus a jejich využití
  Mgr. Kateřina Tajovská, Ph.D. (MU Brno)
  Workshop má dvě části. V teoretické části (cca 1 hodina) se účastníci seznámí s evropským programem pro dálkový průzkum Země Copernicus, jeho službami, daty, projekty, open source software na zpracování dat a možnostmi volného přístupu k satelitním datům. Praktická část (cca 1 hodina) je zaměřena na získávání dat, jejich zpracování a tvorbu jednoduché tematické mapy. Účastníci si vše vyzkouší přímo prakticky na počítači. 
 • WORKSHOP 4: Kartografické aspekty mapové tvorby v prostředí ArcGIS Online
  Ing. Radek Kuttelwascher, Mgr. Adam Chrumko (ARCDATA PRAHA)
  Mapa je přirozeně nejdůležitějším vizuálním výstupem GIS, a je tedy hlavním prostředkem sdílení dat a informací geografické povahy. Desktopové aplikace ArcGIS (ArcGIS Pro a ArcMap) proto obsahují specializované nástroje pro profesionální kartografickou tvorbu. O těch ale kupodivu tento konferenční workshop nebude. Jeho cílem je totiž představit koncept snadné tvorby tematických map a jejich sdílení formou webového GIS – ArcGIS Online. ArcGIS Online je nástroj zpřístupňující GIS uživatelům bez specializovaného geoinformatického a kartografického vzdělání. Mezi jeho silné stránky patří sdílení dat a informací formou webových map a mobilních aplikací. Přijďte se na workshop přesvědčit, že dobrou mapu můžete vytvořit i ve webovém prohlížeči. V diskuzní části se otevře prostor pro sdílení zkušeností s tvorbou tematických map na ArcGIS Online.
 • WORKSHOP 5: Praktické aspekty procesu optimalizace kartografických děl
  Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D. (UP Olomouc), Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (MU Brno)
  Stěžejní částí workshopu bude ukázka praktických výstupů mixed research design experimentů. Cílem workshopu bude seznámit posluchače s nejnovějším vývojem v oblasti hodnocení kartografických děl (nejen) pomocí eye-trackingu rozvíjeného na UP Olomouc. Důraz bude kladen na tzv. mixed research design, což je kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pro tento typ výzkumu byla na MU Brno vytvořena aplikace Hypothesis, kterou je možné využít i v kombinaci s eye-trackingem pomocí nástroje HypOgama, který propojuje Hypothesis s open-source aplikací OGAMA. Ta pracuje s množstvím eye-trackerů různých značek, včetně low-cost zařízení EyeTribe. Posluchači budou seznámeni s výsledky porovnání přesnosti naměřených dat z tohoto zařízení za 100 dolarů a profesionálního eye-trackeru za 20.000 dolarů. Součástí workshopu bude praktické představení kombinace těchto technologií a ukázka typického experimentu. 

  Pokud technologii eye-trackingu neznáte a zajímá vás, jak by se čtenář díval na vaši mapu, můžete ji zaslat do 15. srpna ve formě obrázku nebo PDF na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. My provedeme jednoduché testování a na workshopu vám ukážeme pohyby očí respondentů nad vaším výtvorem.
 • WORKSHOP 6: Publikování mapových dlaždic snadno a rychle aneb Příprava a vypublikování mapových dlaždic bez nutnosti vlastního mapového serveru
  Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. (UP Olomouc)
  Webové GIS nástroje jako ArcGIS Online, GoogleMaps, Leaflet apod. zpřístupňují nástroje pro vizualizaci prostorových (především topografických) dat široké veřejnosti. Pro vytvoření interkativní mapové aplikace tak dnes již (bohužel či bohudík) není potřeba specializovaného softwaru ani odborných znalostí. Limitujícím problémem však stále mohou být potřebná data. Tento workshop si klade za cíl seznámit uživatele jednak s teoretickými principy rastrových i vektorových dlaždic; především pak názorně demonstrovat přípravu, zpracování a publikování mapových výstupů jedním z posledních trendů v oboru – formou dlaždic. Workshop je orientovaný na bezplatné a "low-cost" řešení, s cílem demonstrovat možnosti publikování a poskytování vrstev skrz finančně dostupné řešení, a eliminovat tak nutnost nákladného vlastního serveru.