Skip to main content

Úvodní slovo 22. kartografické konference

Vážení příznivci kartografie a příbuzných oborů!

Kartografie nezná hranic, je všude kolem nás a většina lidí na světě používá naše produkty. Papírové mapy jsou doplňovány mapami v našich počítačích, tabletech, mobilech, navigacích. A možná není daleko doba, kdy se nám mapa bude běžně promítat i do našich brýlí.
Ani hranice států nejsou pro mapy překážkou, stejně jako hranice států nejsou překážkou pro spolupráci mezi jejími tvůrci. Při aktivitách příhraničních regionů vznikají zajímavá díla včetně kartografických, která slouží poznání regionů, poznání života v nich i pochodů, které se v nich odehrávají.

Jedním z takovýchto regionů je i euroregion Nisa aktivně podporující přeshraniční spolupráci v prostoru Trojzemí, hraniční oblasti mezi Saskem, Českem a Polskem. Kartografové i geoinformatici Liberecka jsou viditelní v mnoha aktivitách euregionu a i díky nim zde byla publikována řada hodnotných prací. I to bylo jedním z důvodu, proč výbor ČKS uvítal nabídku na uspořádání 22. kartografické konferenci v největším centru euregionu Nisa, v Liberci.

22. kartografická konference se koná v době oslav 100 let vzniku Československa. V jejich rámci jistě nezapadne ani připomínka 100 let československé, resp. české kartografie. Rádi bychom v rámci vystoupení na konferenci i v rámci neformálních diskusí slyšeli názor odborné veřejnosti na způsob i možné provedené akcí věnovaných uvedenému výročí.

Jak se již stalo dobrým zvykem, záměrem výboru ČKS je podporovat mladé a aktivní kartografy v jejich odborném růstu. Opětovně proto vyhlašujeme dva granty, jeden pro studenty bakalářských a magisterských stupňů, druhý pro mladé kolegyně a kolegy, kteří ještě nedosáhli 35 let, ale kteří se nebojí předstoupit před odbornou veřejnost a ukázat co umí. Praxe i věda se neobejde bez mladých lidí a je součástí odpovědnosti nás, již trochu starších, ale i zkušenějších, je podporovat. Konferenční granty jistě nejsou jedinou a nejvýznamnější podporou v tomto směru. A proto bychom se rádi jako výbor ČKS v rámci plenárního zasedání ČKS poradili s našimi členy, jakými dalšími cestami a formami aktivity začínajících a mladých kartografů podpořit.

Program konference bude tradičně doplněn odbornými workshopy, na nichž se menší skupiny mohou lépe věnovat užší problematice. Organizátoři mají připravené potřebné technické zázemí pro takováto malá setkání. Je jen na vás všech, abyste nabídku využili, setkali se a diskutovali o věcech, na které vám v běhu života často nezbývá moc času, abyste si vyměnili informace nebo abyste si třeba jen popovídali o společných problémech, které řešíte na svých pracovištích. Pokud máte chuť workshop zorganizovat, dejte nám to na vědomí, a my vám s vaší aktivitou pomůžeme.

Závěrem bych vás rád osobně pozval do Liberce, krásného města obklopeného horami, plného památek a milých a aktivních lidí. Chtěl bych vás pozvat na Technickou univerzitu, školu s moderním zázemím. Přijďte na 22. kartografickou konferenci, přijďte se podělit o své odborné zkušenosti. Ale přijďte si i popovídat se svými kolegyněmi a kolegy, přáteli. Osobně vás rád všechny uvidím a již nyní se těším na setkání pod Ještědem.

V Brně 27. ledna 2017
Václav Talhofer,
předseda České kartografické společnosti