Skip to main content

Registrace

Registrace účastníků a přihlášení referátů a posterů probíhají výhradně online přes formuláře Google. Formulář vyberte kliknutím na obrázek níže.

Konferenční poplatky

Konferenční poplatek je stanoven dle termínu registrace a provedení platby (datum odeslání z Vašeho bankovního účtu). Slevu z konferenčního poplatku mohou uplatnit členové České kartografické společnosti a dalších partnerských organizací (CAGI, ČGS, Svaz geodetů a kartografů, Komora geodetů a kartografů, Společnost důlních měřičů a Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země). Podmínkou je prokazatelná platnost členství v roce 2017.
Termín odeslání platby na účet: 31. 3. 2017 2. 5. 2017 15. 8. 2017 Platba v hotovosti na místě:
členové 2300 Kč 2550 Kč 2800 Kč 3000 Kč
nečlenové 2600 Kč 2900 Kč 3200 Kč 3400 Kč
studenti Bc./Mgr. 1000 Kč 1250 Kč 1500 Kč 1700 Kč
doprovod 1000 Kč 1250 Kč 1500 Kč 1700 Kč

Konferenční poplatek v kategoriích členové, nečlenové a studenti zahrnuje účast na odborném konferečním programu, oběd 7. a 8. září, kávu a občerstvení v přestávkách, konferenční materiály, zahajovací večer s přípitkem a občerstvením (7. 9.), společenský večer s rautem (8. 9.) a 21% DPH.
Konferenenčí poplatek v kategorii doprovod nezahrnuje konferenční materiály a obědy.

Konferenční poplatek nezahrnuje: ubytování.
Storno poplatky: 31. 5. 2017 30. 6. 2017 15. 8. 2017 později
30 % 40 % 60 % 100 %

Pokyny k platbě konferenčního poplatku

Po provedení registrace k účasti na kartografické konferenci obdržíte její potvrzení se souhrnem informací, které jste do přihlášku uvedli. V případě, že ve Vámi uvedených údajích shledáte nepřesnosti, kontaktujte obratem organizátory.

Nejpozději do následujícího pracovního dne po provedení registrace obdržíte na Vámi uvedený email pokyny k platbě konferenčního poplatku. Jejich součástí bude unikátní variabilní symbol, který je nutné uvádět pro správnou identifikaci Vaší platby společně s jménem a příjmením (v poznámce).

Bankovní účet: 105879656/0300
Variabilní symbol: 6491696+třímístné unikátní číslo (obdržíte v pokynech k platbě)

IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885