Skip to main content

Pokyny přednášejícím

Děkujeme všem aktivním účastníkům konference za přihlášení jejich odborného referátu. Programový výbor jej zařadil do programu konference.
Věnujte pozornost základním pokynům pro přednášející.

Pokyny autorům posterů

Do posterové sekce 22kk je v tuto chvíli přihlášeno 14 posterů. Všechny budou důležitou součástí konferenční atmosféry. Posterová sekce bude mít vyhražen prostor v moderním a vzdušném předsálí, v němž se budou odehrávat všechny kávové přestávky i druhý společenský večer. Pokud jste autory přihlášených posterů, věnujte svou pozornost následujícím technickým pokynům. 

Důležitá data

Konferenční harmonogram stanovuje důležité termíny pro registraci účastníků, přihlášení příspěvků (referátů a posterů), platby konferenčních poplatků a podání žádostí o konferenční grant.

Konferenční granty

Organizátoři 22. kartografické konference v Liberci (6.–9. září 2017) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů - studentský a juniorský grant. Podmínky pro podání žádosti o grant jsou uvedeny dále.

Témata konference

Programový výbor konference stanovil devět témat, pro které bude v termínu do 15. května 2017 přijímat návrhy referátů. Seznam témat je uveden dále.

Konferenční ubytování

Účastníci konference si zajišťují své ubytování na dvě konferenční noci sami. Organizační výbor doporučuje ubytování na studentských kolejích Harcov, které jsou umístěny jen 15 minut pohodlné pěší chůze od místa konání konference. Nabízí se ale i další ubytovací možnosti.