Skip to main content

Témata konference

Programový výbor 22. kartografické konference určil devět klíčových konferenčních témat, pro které lze přihlašovat referáty.

  • Teoretické aspekty současné kartografie
  • Praktická a komerční kartografie
  • Aplikovaná kartografie v geovědním výzkumu
  • Kartografie ve veřejné správě
  • Mapy v informační společnosti
  • Uživatelské aspekty kartografických děl
  • Vzdělávání v kartografii
  • Dálkový průzkum ve službách kartografie
  • Open-source software a otevřená data v kartografii