Skip to main content

Studentské a juniorské konferenční granty

Studentský grant

Organizátoři 22. kartografické konference v Liberci (6.–9. září 2017) vyhlašují dva konferenční granty pro podporu účasti studentů a mladých kartografů. Úspěšným uchazečům (v každé kategorii jednomu) bude plně hrazen konferenční poplatek a ubytování po dobu celé konference a jejich příspěvek bude zařazen do odborného programu konference. Náklady na dopravu na konferenci grant nepokrývá.
Uchazeč musí být v době přihlášky studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studijního oboru v ČR (nutné dodat potvrzení o studiu ne starší než 2 měsíce).

Juniorský grant

Uchazeč musí být ve věku do 35 let včetně a nesmí být studentem prezenční formy bakalářského nebo magisterského/inženýrského studia v ČR.

Společné podmínky pro oba granty

Proces přihlášení

  • podílí-li se na příspěvku více autorů, může o grant požádat pouze korespondující autor
  • příspěvek musí respektovat alespoň jedno z témat konference
  • je přípustné, aby byl příspěvek již publikován v recenzovaném časopise; v takovém případě musí autor zaslat kopie článku na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Uchazeči o grant podají svou přihlášku referátu s tím, že uvedou prodloužený abstrakt (700-1000 slov) a zašlou požadované přílohy elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Proces hodnocení

Přihlášky bude hodnotit komise jmenovaná programovým výborem konference bodovým systémem. Hodnoticími kritérii jsou vědecká kvalita, originalita a přínos příspěvku. Výsledky komise sdělí do 20. května 2017.

Termín přihlášení

Termín pro přihlášení obou grantů je 15. dubna 2017.