Skip to main content

Pokyny pro přednášející

Děkujeme všem aktivním účastníkům konference za přihlášení jejich odborného referátu. Programový výbor jej zařadil do programu konference.
Věnujte pozornost základním pokynům pro přednášející.

 1. Přednášející má na prezentaci čas v délce 10 minut. Přednášejícímu a moderátorovi bude k dispozici obrazovka s odpočtem času (časomírou). Dodržte časový limit! V opačném případě krátíte čas na prezentace ostatních přednášejících, na diskuzi a na přestávku na kávu. Moderátor vaši prezentaci po 10 minutách ukončí. Na dokončení budete mít čas jen v případě dotazu v diskusi v rámci bloku či o přestávkách.
 2. V prezentaci se soustřeďte výhradně na nejdůležitější sdělení (cíl a výsledky), které podnítí konstruktivní diskusi. Ostatní informace lze uvést v diskusi, která bude vždy na závěr příslušného konferenčního bloku.
 3. Prezentaci nahrajte u obsluhy v přednáškovém sále nejpozději 20 minut před začátkem příslušné programového bloku.
 4. Prezentace musí být v některém z uvedených formátů: PPT, PPTX, ODP, PDF.
 5. Poměr plátna/obrazu je 16:9. Ve svých prezentacích prosím zvolte tento formát. Např. v programu MS PowerPoint najdete nastavení poměru stran plátna na záložce Návrh pod nástrojem Velikost snímku.
 6. Pro přehrávání videa je nainstalován VLC media player.
 7. Místnost je ozvučena reproduktory, mikrofon (do ruky nebo náhlavní souprava) bude povinný.
 8. Prezentace se budou spouštět ze stolního počítače, použití vlastního notebooku nebude možné.
 9. V případě, že potřebujete k prezentování vlastní tablet nebo vizualizér, je nutné do 31. 8. informovat organizátory (kontakty).
 10. Přednášejícím bude k dispozici dálkový prezentér.
 11. Budeme rádi, pokud v prezentaci použijete loga konference.
 12. Tyto pokyny budou umístěny u řečnického stolu.

Sledujte prosím profil konference v síti Facebook.
Zdroj logolinků: Pinterest.

Konferenční sál je plně vybaven audiovizuální technikou. Pro promítání prezentací referátů bude využitý hlavní dataprojektor s poměrem stran 16:9.

Prostor pro přednášejícího bude vybaven časomírou. K dispozici bude náhlavní souprava nebo mikrofon do ruky.