Skip to main content

Udělen studentský a grantový grant: oba příspěvky zazní na konferenci

ban grantyProgramový výbor 22. kartografické konference posoudil všechny přihlášené studentské a juniorské žádosti o konferenční grant a rozhodl o udělení finanční podpory následujícím žadatelům. Studentský grant získává Martin Porteš s přihlášeným příspěvkem Moderní kartografie a prezentace měst. Juniorský grant získává Lukáš Herman (zastupující celý kolektiv autorů) s tématem Virtuální realita v kartografii - použitelnost, interaktivita a jejich testování. Na konferenci se s výsledky jejich práce se-známí všichni konferenční hosté.