Udělen studentský a grantový grant: oba příspěvky zazní na konferenci

ban grantyProgramový výbor 22. kartografické konference posoudil všechny přihlášené studentské a juniorské žádosti o konferenční grant a rozhodl o udělení finanční podpory následujícím žadatelům. Studentský grant získává Martin Porteš s přihlášeným příspěvkem Moderní kartografie a prezentace měst. Juniorský grant získává Lukáš Herman (zastupující celý kolektiv autorů) s tématem Virtuální realita v kartografii - použitelnost, interaktivita a jejich testování. Na konferenci se s výsledky jejich práce se-známí všichni konferenční hosté.

Kartografickou konferenci pořádají

ČKS logo
ČKS logo

Odborný partner

Mediální partneři

Instituční partneři

S podporou

© 22. kartografická konference | 6. – 8. září 2017, Liberec | Česká kartografická společnost a Technická univerzita v Liberci | kontakt | loga ke stažení