Skip to main content

Program konference

Organizátoři konference si vyhrazují právo na změny v programu. Program dle aktualizace k 25. 8. 2017.

Středa 6. 9. 2017 | 1. konferenční den

Čtvrtek 7. 9. 2017 | 2. konferenční den

 • 8.00–9.00
  Prezence účastníků konference
  (budova G univerzitního kampusu prostor, 3. patro před univerzitní aulou)
 • 9.00–9.20
  Zahájení konference (moderuje J. Šmída)
 • 9.20–10.30
  První konferenční blok (moderuje M. Konečný)
  • Analýza kartografických zobrazení map (T. Bayer)
  • Virtuální realita v kartografii – použitelnost, interaktivita a jejich testování (L. Herman, V. Juřík, Z. Stachoň, P. Ugwitz)
  • TouchIt3D - reálné interaktivní tyflomapy (J. Brus, R. Barvíř)
  • Staré mapy jako pramen pro výzkum vývoje turistických značených cest na příkladu německých a polských Sudet (J. Potocki)
 • 10.30–11.00
  Coffee break
 • 11.00–12.30
  Druhý konferenční blok (moderuje V. Voženílek)
  • Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace (P. Kubíček, Z. Stachoň, F. Málek, Č. Šašinka, L. Herman, J. Chmelík, H. Svatoňová)
  • Grafika a design jako důležitá součást kartografické tvorby (A. Vondráková)
  • Koncept harmonizace znakových sad států Evropské unie (P. Andělová)
  • Využití metody crowdsourcingu při tvorbě série turistických map Direction Liberec-Jablonec nad Nisou (J. Šmída, D. Vrbík, D. Pastva, P. Vobořil)
  • Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie (P. Hájek, V. Čada, K. Jedlička, O. Čerba)
 • 12.30–14.00
  Oběd
 • 14.00–15.30
  Třetí konferenční blok (moderuje P. Kubíček)
  • Nová generace výškových modelů - přínosy a úskalí jejich využití (M. Hubáček, M. Břeňová, P. Zerzán, M. Bureš)
  • Automatizace tvorby kartografické reprezentace terénních stupňů (J. Lysák)
  • Aplikace Analýzy výškopisu (A. Bačo)
  • Polyline a star glyphs v mřížce a na mapě: které fungují lépe? (S. Popelka, T. Opach)
  • Novinky v atlasové produkci Kartografie PRAHA, a. s. (P. Seemann)
 • 15.30–16.00
  Coffee break
 • 16.00–17.30
  Čtvrtý konferenční blok (moderuje L. Plánka)
  • Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků (L. Havelková, M. Hanus)
  • Mentálna mapa ČR a SR vo vstupnom testovaní študentov bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie (R.Čief, K. Nižnanská, B. Nižnanský)
  • Využití Atlasu republiky Československé pro inovaci výuky kartografie (B. Gajdošíková, P. Ondrejka)
  • Výukové a volnočasové projekty ČSOS vedoucí k získávání kartografických dovedností (L. Krtička, K. Skyvová)
  • Analýza kartografické gramotnosti (M. Beitlová)
 • 17.45–18.30
  Členská schůze České kartografické společnosti
 • 19.00–23.00
  Konferenční večer (prostory univerzitní budovy G)

Pátek 8. 9. 2017 | 3. konferenční den

 • 8.30–10.00
  Pátý konferenční blok (moderuje V. Talhofer)
  • Vliv geoinformační podpory na navigaci záchranných vozidel (M. Rybanský, F. Dohnal)
  • Interpretace těžební krajiny v kartografických dílech (L. Plánka)
  • Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny (V. Lábus, D. Vrbík)
  • Kartografické možnosti využití RPAS (K. Pavelka)
  • Mapování kreativních odvětví v Olomouci (R. Nétek, R. Palaščák, J. Kohn)
 • 10.00–10.30
  Coffee break
 • 10.30–12.00
  Šestý konferenční blok (moderuje M. Svobodová)
  • Moderní kartografie a prezentace města (M. Porteš)
  • Týnecko v prostředí multimediálního turistického průvodce (M. Kepka Vichrová, V. Čada, O. Čerba, O. Dudáček, R. Fiala, P. Hájek, M. Kepka)
  • Hrady a zámky na starých mapách – online (J. Cajthaml)
  • Kartografické vyjádření míst původního výskytu tropických a subtropických rostlin (Z. Dobešová)
  • Nová mezinárodní norma map pro orientační běh ISOM2017 (L. Krtička)
 • 12.00–13.30
  Oběd
 • 13.30–15.00
  Sedmý konferenční blok (moderuje J. Cajthaml)
  • Mapy ve víru politiky (J. Ptáček)
  • Zvláštnosti kartografické tvorby pro strategické rozhodování (V. Kovařík, V. Talhofer)
  • Česká odborná terminologie v kartografii a odraz jejich změn na počátku 21. století (J. Šíma)
  • Funkce a použití rekonstrukčních a kompilačních map (I. Rous)
  • Metodické přístupy k studiu starých turistických map Jizerských hor na příkladu kartografické tvorby Josefa Matouschka (J. Šmída, B. Nižnanský, D. Vrbík, K. Popková)
  • Pojmy mapa a atlas v českých médiích aneb Když mapa není mapa a atlas nemá mapy (V. Voženílek)
 • 15.00–15.15
  Zakončení konference (moderuje J. Šmída)